اعتقاد هندوستان یادگیری دختران خشونت

اعتقاد: هندوستان یادگیری دختران خشونت حوادث قربانی دختران اخبار ورزشی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

در یک اقدام بی‌‎سابقه یکی از برج‌های دیوار چین به سوئیتی جهت اقامت مهمان‌ها تبدیل شده است است.

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

تبدیل دیوار چین به هتل(+تصاویر)

عبارات مهم : تبدیل

در یک اقدام بی ‎سابقه یکی از برج های دیوار چین به سوئیتی جهت اقامت مهمان ها تبدیل شده است است.

به گزارش گروه تحریریه سایت ، دیوار چین به عنوان یکی از عجایب هفت گانه جهان، ۲۳۰۰ سال قبل به منظور سد کردن راه مهاجمان به استان های چین ساخته شد ولی اکنون در یک اقدام بی سابقه یکی از برج های آن به سوئیتی جهت اقامت مهمان ها تبدیل شده است است.

اکنون این دیوار به جای جدا کردن انسان ها از یکدیگر، آنها را با وجود تفاوت های قومی و نژادی که در کنار یکدیگر جمع می کند.

در ادامه می توانید تصاویری از این هتل را مشاهده کنید.

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

در یک اقدام بی‌‎سابقه یکی از برج‌های دیوار چین به سوئیتی جهت اقامت مهمان‌ها تبدیل شده است است.

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

در یک اقدام بی‌‎سابقه یکی از برج‌های دیوار چین به سوئیتی جهت اقامت مهمان‌ها تبدیل شده است است.

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

واژه های کلیدی: تبدیل | دیوار | مهمان | اخبار گوناگون

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

تصاویر) + تبدیل دیوار چین به هتل(

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz