اعتقاد هندوستان یادگیری دختران خشونت

اعتقاد: هندوستان یادگیری دختران خشونت حوادث قربانی دختران اخبار ورزشی

گت بلاگز Uncategorized عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

هندوستان | یادگیری | دختران | خشونت | حوادث | قربانی | دختران | اخبار ورزشی

عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان +عکس 

خشونت علیه زنان در کشور هند به وفور دیده می شود، دختران در هند تصمیم گرفته اند که در دفاع شخصی شرکت کنند تا بتوانند از خود دفاع کنند. با دقت به زیاد کردن خشونت علیه زنان در هند شماری از دختران در شهر “جامو” در غرب ایالت جامو و کشمیر رو به یادگیری فنون دفاع شخصی آورده اند.

 به گزارش پارس ناز در هند علی رغم وجود موارد گوناگون خشونت علیه زنان و دختران اغلب این حوادث به علت باورهای فرهنگی گزارش نمیشود، از این رو آمار دقیقی از وقوع این حوادث در دست نیست.با این حال گزارشات بین المللی حاکی از آن است که جنایات علیه زنان در هند با زیاد کردن 7.5 درصدی روبه رو شده است هست.

عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

اکثر قربانیان تجاوز در هند از میانگین سنی بین 18 تا 30 سال برخوردارند. از هر سه قربانی تجاوز یکی زیر 18 سال و از هر ده قربانی تجاوز یکی زیر 14 سال سن دارد و بر این زمینه تخمین زده شده است در هندوستان هر 20 دقیقه به یک زن تجاوز میشود. در هیمن حال شماری از دختران در شهر “جامو” در غرب ایالت جامو و کشمیر رو به یادگیری فنون دفاع شخصی آورده اند تا بتوانند در برابر خشونت هاي رومزه از خود دفاع کنند.

هندوستان | یادگیری | دختران | خشونت | حوادث | قربانی | دختران | اخبار ورزشی

دفاع شخصی دختران ورزشکار،دختران هندی،آموزش دفاع شخصی دختران هندی،دفاع شخصی دیدنی و دیدنی،دفاع شخصی در هندوستان

عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

واژه های کلیدی: هندوستان | یادگیری | دختران | خشونت | حوادث | قربانی | دختران | اخبار ورزشی

عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

عکس+ تمرینات جالب دفاع شخصی دختران جوان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz